Eesti Spordiajaloo Seltsi liikmemaks on 8 eurot (pensionäridel 5 eurot) aastas. Liikmemaksust on vabastatud seltsi auliikmed ning 2016. aasta üldkogu otsusega ka 85-aastased ja vanemad seltsi liikmed.
Seltsi sisseastumismaks on 2 eurot.
NB! Alates 1. jaanuarist 2024 on liikmemaks 15 eurot (pensionäridel 10 eurot ) aastas ning sisseastumismaks 5 eurot.
Liikmemaksu (ja toetusi) on võimalik tasuda Eesti Spordiajaloo Seltsi arveldusarvele nr EE951010152001602002 SEB pangas. Liikmemaksu saab maksta ka sularahas - Tartus Enn Mainlale (56 497 632) ja Tallinnas Viive Reesarele (677 0829, 59 196 767).