EESTI SPORDIAJALOO SELTSI JUHATUS 2019-2021
ENN MAINLA
- esimees
REIN JÄRVA
- aseesimees
AARE OJA

ENN HALLIK
HILLAR-HEITI KARM

Varasemad juhatused
Eesti Spordiajaloo Seltsi juhatus novembris 1994