EESTI SPORDIAJALOO SELTSI JUHATUS 2023-2025
ENN MAINLA
- esimees
REIN JÄRVA

ENN HALLIK
HENNO LINN
MATIS SONG
JOHANNES VEDRU

Varasemad juhatused
Eesti Spordiajaloo Seltsi juhatus novembris 1994