EESTI SPORDIAJALOO SELTSI AULIIKMED

Seltsi põhikirja kohaselt võidakse seltsi auliikmeks valida juhatuse ettepanekul ning täiskogu 2/3 häälteenamusega Eesti spordiajaloo edendamisel erilisi teeneid omavaid isikuid. Eesti Spordiajaloo Seltsi esimeseks auliikmeks valiti 1990. aastal Eesti Spordimuuseumi üks rajajaid ning esimene direktor Aksel Tiik.

1990 - Aksel Tiik (1921-2010)
1991 - Eugen Piisang (1917-2003)
1992 - Ruudi Toomsalu (1913-2002)
1993 - Oliver Puri (1925-2003)
1994 - Aime Pärnakivi (1935)
1995 - Juhan Mandre (1922-2008)
1996 - Ants Kala (1924-2011)
1997 - Vambola Remmel (1922-2015)
1998 - Heino Kask (1924-1999)
1999 - Johannes Nittim (1918-2006)
    Arnold Vaiksaar (1929-2009)
2001 - Kaljo-Mihkel Johannes (1929-2010)
    Valter Lenk (1929-2020)
2002 - Lembit Koik (1929-2017)
2003 - Juhan Maidlo (1930-2015)
2004 - Erlend Teemägi (1929-2021)
2005 - Olaf Langsepp (1930)
2006 - Vello Viirsalu (1938-2011)
2007 - Nora Kutti (1922-2020)
2008 - Henn Saarmann (1934-2008)
2009 - Uno Aava (1928)
    Paul Kuldkepp (1934-2020)
2010 - Aarand Roos (1940-2020)
2011 - Enn Mainla (1944)
2012 - Vello Lään (1937)
2013 - Linda Jaanson (1933)
2014 - Ille Palm (1937)
            Tiit Lääne (1958)
2015 - Rein Järva (1945)
2016 - Valeri Maksimov (1949)
2017 - Merike Rõtova (1936)
2018 - Heldur Tuulemäe (1929)
2019 - Paavo Kivine (1939)
    Tiit Karuks (1946)