TÄISKOGU KOOSOLEK JA KONVERENTS

28. novembril toimub spordimuuseumis ESAS täiskogu aruande-valimiskoosolek. Sellele järgneb ESAS XV konverents "100 ja 40 – Eesti spordi olulised verstapostid 2020. aastal".

Head seltsikaaslased!

Loodetavasti olete terved ja kenasti suutnud koroonast hoiduda! Vaatamata üles-alla kõikuvatele statistikanumbritele peame ka selles ebakindlas olukorras püüdma oma tegemised tehtud saada. Seda muidugi järgides etteantud piiranguid. Need teevad küll ürituste korraldamise ebamugavamaks, kuid õnneks ei välista nende toimumist.

Seega on kutse 28. novembrile planeeritud täiskogu aruande-valimiskoosolekule ja seltsi XV konverentsile endiselt jõus ja olete oodatud spordimuuseumi kell 11.00 koos vaktsineerimistõendi või Covid-19 läbipõdemise tõendiga, isikut tõendava dokumendi ja maskiga.

Jõus on ka palve anda 20. novembriks oma osalemisest või mitteosalemisest märku (enn.mainla@gmail.com), et ettevalmistused konverentsiks sujuvamalt kulgeksid. Kohalesõidukulud vajadusel kompenseeritakse avalduse ja sõidukuludokumentide esitamisel. Kui ei ole osalemine mingil põhjusel võimalik, palume volitada ennast esindama kedagi, kes kindlasti kohal, sest kvoorum on valimistel oluline.

Tagasisidet oodates ja tervist soovides

Enn Mainla
Eesti Spordiajaloo Seltsi esimees


Eesti Spordiajaloo Seltsi
TÄISKOGU ARUANDE-VALIMISKOOSOLEK
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis
pühapäeval, 28. novembril 2021

11.00 – Saabumine, registreerimine

11.15 – ESAS täiskogu koosolek

Avamine
Eesti Spordiajaloo Seltsi juhatuse aruanne tegevusest aruandeperioodil – ENN MAINLA
Tallinna osakonna tööst aruandeperioodil – REIN JÄRVA
revisjonikomisjoni ülevaade finantsseisust – MAI LUIK

küsimused ja kommentaarid aruannete kohta

uue esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine

sõnavõtud ja soovitused uuele juhatusele

12.30 – Kohvipaus.
Konverentsi alguseni jääb ka pisut aega heita pilk peale spordimuuseumi uuematele väljapanekutele.


Eesti Spordiajaloo Seltsi XV konverents
100 JA 40 – EESTI SPORDI OLULISED VERSTAPOSTID 2020. AASTAL
Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumis
pühapäeval, 28. novembril 2021

PÄEVAKAVA

13.00 – 13.30 Saabumine ja registreerimine
13.30 – 13.40 Konverentsi avamine – ENN MAINLA
13.40 – 14.10 Eesti spordiliikumine 100 – KALLE VOOLAID
14.10 – 14.30 Eesti (tõste)sportlaste esimene olümpialkäik – JAAK VALDRE
14.30 – 14.50 Eesti korvpall 100-aastane – REIN JÄRVA
14.50 – 15.20 Raamatut „Sport ühendab rahvaid“ esitlevad autor HEIKKI ROIKO-JOKELA
       ja tõlkija KULLE RAIG

15.20 – 15.45 Kohvipaus

15.45 – 16.05 Tartu võimlejannad Tallinna olümpiaregati avamisel – LINDA JAANSON
16.05 – 16.20 Tallinna olümpiaregatt filmilindil – HANNES KORJUS
16.20 – 17.20 Andres Söödi ja Valentin Kuigi film „Tallinn 80“

17.20 – 17.50 Läbirääkimised.

Eelmine
SPORDIAJALOO KONGRESS LISSABONIS
Järgmine
ILMUS SPORDI AASTARAAMAT 2021

Vastused puuduvad

Email again: