ILMUS EESTI SPORDI AASTARAAMAT 2023

26. märtsil esitleti Tallinnas, Foruse spordikeskuses „Eesti spordi aastaraamatut 2023“.

Aastaraamat jõudis lugejate ette tuttavas kuues ja juba viiendat aastat värvilisena. Mahult on raamat viimaste aastate mahukaim, kokku 624 lehekülge. Mahtu paisutasid nii kasvanud tulemuste hulk, kui ka aktiivsed alaliidud, kes oma aastaülevaated kirja panid.

Aastaraamat algab tavapäraselt kultuuriministeeriumi spordi asekantsleri Tarvi Pürni pöördumisega, ei puudu ka põhjalik spordiaasta sündmuste kroonika ehk aastaring, veteranide ja seenioride saavutatu, parimate sportlaste ning meie seast lahkunud oluliste spordipersoonide nimekiri. Rohkem kui kolmveerand aastaraamatust tugineb Eesti spordiregistri põhjalikele andmekogudele. Eeskätt on need loomulikult meie sportlasete tulemused (sh ka tabelisse vormitud Eesti sportlaste medalivõidud rahvusvahelistelt tiitlivõistluselt), aga samuti kogu Eestit, maakondi ja spordialasid (harrastajad, treenerikutsed, spordiorganisatsioonid ja -objektid) hõlmavad graafikud, tabelid ja faktid ning sportlaste ja klubide medalivõitude arvestused. Spordiregistri andmeid täiendavad spordijuhtide tagasivaated ja hinnangud möödunud aastale. Arvukad fotod aitavad talletada aasta emotsioone, säravaid hetki ja meeleolusid.

Aastaraamatu koostajateks on (nagu eelnevatelgi aastatel) Daimar Lell, Aare Oja, Matis Song ja Veiko Ulp. Veteranide ja seenioride sporti puudutava koondas kokku Toivo Kivimets. Raamatu väljaandjaks on Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus.

Raamatut detailsemalt tutvustanud Daimar Lell tõdes, et kuigi paljud hindasid spordiaasta tervikuna edukaks, kumas ülevaadetest läbi ka muret ja ebakindlust nii Euroopas jätkuva sõja kui majandusolude pärast. Tulemuste mõttes oli aasta Eesti sportlastele edukas – rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt võideti erinevates vanuseklassides kokku 272 medalit! Samas ei saa jätta mainimata, et olümpiaaladelt võitsid meie sportlased täiskasvanute seas kõigest ühe medali. 21. sajandil, arvestamata vahepealset koroona-aastat, ei ole saak selles arvestuses nii kasin olnud. Loomulikult on heameel, et noorem generatsioon ja mitteolümpiaalade sportlased olid tublid! Daimar Lell tänas esitlusel ka raamatu valmimisele agaralt kaasa aidanud maakondlikke spordiliite ja spordialaliite, keda seekord oli rõõmustavalt palju.

Spordi aastaraamatut 2023 saab soetada Spordikoolituse ja -Teabe SA veebipoest www.spordiinfo.ee/Spordiraamatud (sealt saab osta ka varasemaid aastaraamatuid) või Apollo ja Rahva Raamatu kauplustest. Raamatust mahukama tulemuste voo leiab spordisõber aadressilt www.spordiregister.ee/aastaraamat/2023.

Eelmine
URHO KALEVA KEKKONEN SOOME-EESTI VARASTE SPORDISUHETE ARENDAJANA

Vastused puuduvad

Email again: