EESTI SPORDIAJALOO SELTSI JUHATUS 2017-2019
ENN MAINLA
- esimees
REIN JÄRVA
- aseesimees
AARE OJA

ENN HALLIK
HILLAR-HEITI KARM